Nasza szkoła od tego roku jest w projekcie Socrates Comenius.

I wizyta robocza odbyła się u nas.

Przybyli goście z 8 krajów europejskich: Słowenii, Portugalii, Łotwy, Węgier,  Rumunii, Bułgarii, Czech i Grecji

Pierwszego dnia odbyło się powitanie gości przez Dyrektora: Tadeusza Turka, uroczysta akademia z udziałem: zespołu "Lipniczanie", "Mali Lipniczanie", "Soli Deo Cantus" oraz młodzieży szkolnej. Potem było zapoznanie z nauczycielami, prezentacje poszczególnych krajów i obiad. Był również pokaz sztuki ludowej - bibułkarstwa, hafciarstwa, strojów ludowych itp.

Kolejne dni były poświęcone na: spotkanie integracyjne, zwiedzanie okolic, wycieczkę do Wieliczki i Krakowa.

Plany zostały trochę pokrzyżowane przez nietypową aurę, nagły atak zimy w październiku - nieprzejezdne drogi, brak dostawy prądu czy internetu. M. in. z tego powodu nie zostały przeprowadzone prezentacje wszystkich krajów, jak również nie odbyła się wycieczka do Zakopanego.

Projekt był realizowany dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.  

 

 

Odwiedzin