W ramach programu "Pracownie komputerowe dla szkół" w czerwcu 2007 roku w naszej szkole została zamontowana nowoczesna pracownia komputerowa: 1 serwer, 10 komputerów - stacji roboczych, laptop, rzutnik multimedialny i drukarka laserowa. Progam jest współfinaansowany przez "Europejski Fundusz Społeczny". Dzięki nowoczesnemu sprzętowi i dostarczonemu oprogramowaniu komputerowemu uczniowie mogą w pełni korzystać z nowoczesnych technologii .

Odwiedzin