Lista nauczycieli
 nauczyciel nauczane przedmioty  

Dyrektor Szkoły

mgr inż. Marcin Wojnarowski

Informatyka  

 

 mgr Tadeusz Turek

 Wf,  technika

Z-ca Dyrektora Szkoły

 mgr Anna Durlak - Ligęza

 j. polski   
 mgr Małgorzata Kubisz  j. polski, historia
 mgr Lidia Grygiel  j. polski 
 mgr Danuta Górka
 matematyka 
 mgr Ewa Zwolenik  matematyka 
   
 mgr Marzena Jacher  chemia, biologia 
 mgr Grzegorz Bogusz  fizyka, technika, edb
 mgr Konrad Sus  geografia,  zajęcia komputerowe
 Maria Kruk  przyroda   
 mgr Danuta Popko  plastyka, muzyka 
 mgr Ewa Jurek  wf 
 mgr Wojciech Małyk  wf
 mgr Jolanta Grzegorzak  nauczanie początkowe 
 mgr Barbara Łatka  nauczanie początkowe 
 mgr Teresa Głąb  nauczanie początkowe  
 mgr Beata Turek  nauczanie początkowe  
 mgr Jadwiga Kożuch  nauczanie początkowe  
 mgr Agnieszka Szafrańska  historia, wos
 ks mgrTomasz Cwenar
 religia   
 Maria Kiełbasa  biblioteka, nauczanie zintegrowane

 
 mgr Wojciech Turzyński  j. angielski 
 
 mgr Joanna Wojtaczka  j. niemiecki 
   
mgr Urszula Kuzmanov świetlica
 
mgr Anna Wojtaczka
język angielski  
mgr Jolanta Brończyk
pedagog szkolny, język polski
 

 

Odwiedzin